Sposoby pobierania opłat

Podstawowym sposobem pobierania opłat za parkowanie pojazdów są parkomaty, w których opłatę można wnosić gotówką – monetami o nominałach od 10 groszy do 5 złotych lub przy użyciu telefonów komórkowych.

PŁATNOŚĆ BILONEM

  • Wsuń bilon do wlotu monet – w wyniku tej operacji nastąpi „wybudzenie” parkomatu. Na wyświetlaczu pojawi się m.in. informacja o wartości wrzuconych monet, długości opłaconego czasu parkowania oraz godzinie jego zakończenia.
  • Akceptuj operację (zakup biletu) za pomocą zielonego przycisku lub zrezygnuj za pomocą czerwonego przycisku. Po naciśnięciu przycisku zielonego nastąpi wydruk biletu, natomiast po naciśnięciu przycisku czerwonego nastąpi zwrot wrzuconych monet. W trakcie całej operacji zakupu biletu na wyświetlaczu pojawiać się będą tekstowe komunikaty pomocnicze. Minimalna opłata w parkomacie wynosi 50 groszy.
    Parkomat nie wydaje reszty!
  • Wciśnij przycisk TT – celem wykupienia biletu dziennego, następnie wprowadź odpowiednią kwotę gotówki i akceptuj operację jw.

PŁATNOŚĆ TELEFONEM KOMÓRKOWYM

Zanim rozpoczniesz korzystanie z systemu płatności telefonem komórkowym odbierz w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania identyfikator płatności – naklejkę CityParkApp lub MobiParking/Skycash

Umieść identyfikator za przednią szybą pojazdu.

 

Usługę płatności telefonem komórkowy w Zgorzelcu udostępnia:

  1. CityParkApp – cityparkapp.pl
  2. MobiParking – skycash.pl