Podstawa prawna

System płatnego parkowania w Zgorzelcu opiera się na następujących aktach prawnych:
1. Uchwała nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.
2. Załącznik nr 1 do uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. Treść załącznika znajduje się w pliku.
3. Uchwała nr 107/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013r. Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.
4. Uchwała nr 309/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Zgorzelec oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 

Uchwała RM Zgorzelec 281-13

Uchwała RM Zgorzelec 107-2015

Uchwała RM Zgorzelec 207-2016

Uchwała RM Zgorzelec 309-2017