Opłaty za parkowanie

Gdzie i kiedy obowiązują opłaty za parkowanie?

W Zgorzelcu opłaty za parkowanie pojazdów obowiązują na przeznaczonych do parkowania miejscach postojowych w strefie płatnego parkowania, do której wjazd oznaczony jest znakiem D-44 ‚strefa płatnego parkowania’, natomiast   wyjazd – znakiem D – 45 ‚koniec strefy płatnego parkowania’. Mijając znak D-44 należy wnieść opłatę za zajęcie miejsca postojowego w pasie drogowym drogi publicznej. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego.

Opłatę należy wnieść w jeden z niżej podanych sposobów:

1) uiszczenie odpowiedniej do czasu parkowania kwoty w parkometrze z wykorzystaniem obowiązujących w Polsce monet o nominałach od 10gr do 5zł. Wniesiona w tej formie kwota opłaty określa długość opłaconego okresu parkowania z dokładnością do 1 minuty, a kwota opłaty za niewykorzystany czas parkowania nie podlega zwrotowi;

2) uruchomienie w telefonie komórkowym usługi naliczającej opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2;

3) wykupienie abonamentu.

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania obowiązują:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

Stawki opłat za parkowanie pojazdów w SPP Zgorzelec:

do 30 min  0,50 zł
od 30 min do 60 min  2,00 zł
za drugą godzinę  2,40 zł
za trzecią godzinę  2,80 zł
za czwartą i każdą kolejną  2,00 zł
dzienna opłata 12,00 zł

 

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania wynosi 50 zł.