Abonamenty

Informacja na temat opłat za abonamenty

W strefie płatnego parkowania w Zgorzelcu, dla niektórych użytkowników drogi, wprowadza się następujące  abonamenty za parkowanie pojazdów samochodowych:
a) abonament typu M – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na obszarze SPP lub osoby fizycznej posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającej pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust.2,
b) abonament typu P – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego przedsiębiorcy posiadającego tytuł prawny do lokalu użytkowego zlokalizowanego na obszarze strefy płatnego parkowania, posiadającego pojazd samochodowy na podstawie jednego z tytułów wymienionych w ust.2,
c) abonament ogólny typu O – wydawany na numer rejestracyjny dla pojazdu samochodowego dowolnego użytkownika drogi.

 

Uchwały Rady Miasta:
Uchwała RM Zgorzelec 207-2016

Cennik opłat abonamentowych
Wprowadza się opłaty abonamentowe za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania:
Abonament dla mieszkańców – typu M:

Abonament typu M miesięczny za jeden pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                          15,00 zł

Abonament typu M  roczny za 1 pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                         150,00zł

Abonament miesięczny  typu M za 2. pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                30,00 zł

Abonament roczny typu M za 2 pojazd  przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                         300,00zł

Abonament miesięczny typu M  za 3 pojazd  lub kolejny  przypisany do jednego miejsca zamieszkania         75,00zł

Abonament roczny typu M  za 3 pojazd  lub kolejny przypisany do jednego miejsca zamieszkania                  750,00zł

Abonament dla przedsiębiorców – typu P:

Abonament miesięczny typu P za 1 pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                   15,00zł

Abonament roczny typu P za 1 pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                           150,00zł

Abonament miesięczny typu P za 2 pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                   30,00zł

Abonament roczny typu P za 2 pojazd przypisany do jednego miejsca zamieszkania                                           300,00zł

Abonament miesięczny typu P za 3 pojazd lub kolejny przypisany do jednego miejsca zamieszkania             100,00zł

Abonament roczny typu P za 3 pojazd  lub kolejny przypisany do jednego miejsca zamieszkania                    1000,00zł

Abonament na okaziciela – typu O:

Abonament miesięczny typu O na okaziciela                                100,00zł

Abonament roczny typu O  na okaziciela                                       1000,00zł